Modulvegger kan være din komplette innredningsleverandør.
Vi ønsker å komme så tidlig som mulig inn i prosjekteringsfasen slik at vi kan komme med optimale totalløsninger. Vi kan levere og montere vegger, tak, gulv, malingsarbeider, kjøkkenløsninger, resepsjonsløsninger og all annen innrening etter ønsker og krav.

Pristilbud og kostnadsoverslag
Vi vil ut i fra idéfasen foreslå og gi et kostnadsoverslag på innredninger vi mener gir en god løsning ut fra ønsker og økonomisk ramme.

3D visualisering
Vi kan levere 3D visualiserte bilder med valgte løsning. Slik kan man endre design, materialvalg og inndeling og velge den optimale løsningen. 3D bildene er også et bra innsalgsverktøy for arkitekter og andre på et tidlig stadie i byggeprosessen der dette skal gjøres før valgte løsning kan godkjennes. Bildet vist her er et slikt 3D bilde laget til et prosjekt i Oslo.

Levering og montering
Modulvegger gir store fordeler ved montering. Produktet i seg selv er optimalt og det vil vi at service og montering rundt dette også skal avspeile. Vi setter vår ære i godt håndverk ved montering og sluttføring av oppdraget. I lokaler hvor kundens daglige oppgaver ikke skal forstyrres er det viktig at det blir minst mulig støv og støy. Våre prefabrikkerte moduler er ferdig rengjort og krever minimum av støyende verktøy. Våre montører møter godt forberedt og er ryddige og presise.