Background
MV Full Flex

MV Full Flex er betegnelsen på produktløsningen hvor modulveggene er montert
rett oppunder modulhimlingene og tilfredsstiller krav iht. NS 8178/Tek 10

Vi har foretatt lydmålinger på 4 ulike løsninger i våre lokaler i Gladengveien 14 i Oslo. Målingene viste at
vi oppnår full fleksibilitet ved å benytte en av disse løsningene med hensyn til plassering av skillevegger.

Løsning 1     Løsning 2     Løsning 3     Løsning 4    Etterklangstider

Kontorene i testen besto av Standard MV skillevegg med 13 mm gips på hver side, 75 mm stender og 50 mm isolasjon. Himlingshøyden var 2700 mm, avstand mellom himling og betongdekket er 600 mm.
CC mellom skillevegger er høyde vegg. 2700 mm, lengde 3900 mm

Last ned MV Full Flex brosjyren her: MV-Full Flex brosjyre