Background
Previous Pause Resume Next
Norsk-Tysk Handelskammer

Arkitekt: C.F. Møller Norge AS v/Kurt Breitenstein
Oppdragsgiver: NICO AS
Leietagere: Norsk-Tysk Handelskammer
Prosjektleder: Terje Aamot