Background
Previous Pause Resume Next
Radisson Blu og Park Inn Hotel Alna

Vi har levert og montert  Itaab metallhimling og Parafon Exlusive E-kant himling

Byggherre: Wenaasgruppen
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
Leietaker: Radisson Blu
Prosjektledere: Erik Stensby