Background
Previous Pause Resume Next
Ringsaker Videregående Skole

Arkitekt: Plan 1
Oppdragsgiver: Martin M. Bakken
Leietagere: Ringsaker Videregående Skole
Prosjektleder: Jon Håkon Olsen