Background
Previous Pause Resume Next
Trondheim Sentralstasjon

Vi har levert foldevegger i glass til Trondheim Sentralstasjon

Arkitekt: Pir II Arkitektkontor AS
Byggherre: Rom Eiendom AS
Oppdragsgiver: Hent AS
Leietager: NSB / ATB