Lyngården

Arkitekt: Piir 2
Oppdragsgiver: NCC
Prosjektleder: Magnus Mediaas