Konsernadministrasjon

Postadresse

Postboks 6269 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse

Gladengveien 14
0661 Oslo

Kontaktinfo

Telefon: +47 23 24 22 00
E-post: mvo@modulvegger.no

Org.nr.

930114065

Konsernadministrasjon

Mona Berger
Sekretær

Helle Karlstad
Sekretær

Joaquen Snellingen Da Silva
Sekretær

Tove Kjærstad
Økonomiansvarlig

Laila Karlsen
Konsern kontroller

Wenche Wikstrøm
Markedsføring og kommunikasjon

Anette Glendrange
Regnskap

Marianne Nordal
Regnskap

Katrina Fossengen
Lønnsmedarbeider

Konsernledelse

Dag Isene
Konsernleder

Max Arnhjell
Styreformann

Lars Nybakken
Fungerende Utviklingssjef

Kim Ihsak Sandvik
Konsern IT-sjef

Oddmund Karlsen
Utviklingssjef