Konsernadministrasjon

Postadresse

Postboks 6269 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse

Gladengveien 14
0661 Oslo

Kontaktinfo

Telefon: +47 23 24 22 00
E-post: mvo@modulvegger.no

Org.nr.

930114065

Konsernadministrasjon

Mona Berger
Sekretær

Helle Karlstad
Sekretær

Joaquen Snellingen Da Silva
Sekretær

Tove Kjærstad
Økonomiansvarlig

Laila Karlsen
Konsern kontroller

Wenche Wikstrøm
Markedsføring konsern / Administrativ leder Oslo

Anette Glendrange
Regnskap

Marianne Nordal
Regnskap

Katrina Fossengen
Lønnsmedarbeider

Konsernledelse

Dag Isene
Konsernleder

Max Arnhjell
Styreformann

Lars Nybakken
Utviklingssjef

Kim Ihsak Sandvik
Konsern IT og Operasjons-sjef