Konsernadministrasjon

Postadresse

Postboks 6269 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse

Brynsveien 18C
0667 Oslo

Kontaktinfo

Telefon: +47 23 24 22 00
E-post: mvo@modulvegger.no

Org.nr.

930114065

Konsernadministrasjon

Mona Berger
Sekretær

Helle Karlstad
Sekretær

Laila Karlsen
Kredittansvarlig/Administrativ konsulent

Anette Glendrange
Regnskap

Marianne Nordal
Regnskap

Katrina Fossengen
Lønnsmedarbeider

Stian Kareliussen
IT-Ansvarlig

Ben-Leroy Nwosu
Økonomiansvarlig

Wenche Trinborgholen
Administrasjonsleder

Konsernledelse

Dag Isene
Konsernleder

Max Arnhjell
Styreformann

Lars Nybakken
Utviklingssjef

Ole A. Garnvik
Daglig leder Modulvegger Oslo AS

Wenche Trinborgholen
Administrasjonsleder