Vi er medlem

Modulvegger AS er medlem av Grønn Byggallianse, de har som hovedmål å øke bærekraften i norske bygg og er eier av Breeam NOR. De skal være landets ledende leverandør av helhetlige, samlende og anerkjente klassifiserings- og sertifiseringssystemer. De skal tilby beste kunnskap om bærekraft i norsk bygg og eiendom. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge. Med dette ivaretar vi håndteringen av emballasje som brukes på våre produkter som sendes ut i markedet. På fabrikken har vi egne presser for plast og papp. Emballasjen på våre utsendte produkter hentes opp på faste ruter. Vi er også Miljø fyrtårn sertifisert.