3

Prosjektering og prosjektgjennomføring

Modulvegger kan være  din komplette innredningsleverandør.
Vi bistår gjerne med prosjektering sammen med våre kunder for å skape kreative, funksjonelle og gode løsninger.

Utforming og utnyttelse av innredningsarealet kan også etter ønske 3D visualiseres i en tilbuds- og prosjekteringsfase.