Monohimling_

Modulvegger Oslo AS satser på Monohimlinger

Modulvegger Oslo har  inngått en avtale med Istoteks bygg om å overta alle Isoteks bygg sine ansatte.  Isoteks bygg eies og drives i dag av Anders Flågen. Han tar med seg 8 montører over til Modulvegger Oslo.  Disse vil blir ansatt i Modulvegger Oslo AS  fra og  med  1. Januar 2020

Isoteks Bygg har i de senere år etablert seg som spesialister innen Monohimlinger og Garasjehimling. . Anders besitter mye kompetanse innfor Monohimlinger og vi er glade for at han ønsker å videreutvikle denne virksomheten i Modulvegger.

Isoteks bygg vil bestå som et sovende selskap og all virksomhet vil overføres i Modulvegger Oslo.

Modulvegger Oslo etabler en egen Monoavdeling der Anders vil gå inn som Avdelingsleder og skal være med å utvikle denne delen av virksomheten videre. Vi har stor tro på at Monomarkedet er i vekst og vil sammen med Rockfon jobbe for at Modulvegger blir en ledende aktør innenfor dette markedssegmentet.