Seremonibru

Oslo Børs – total rehabilitering av et verdifullt kulturminne

Modulvegger Oslo AS var i perioden 2021/2022 delaktig i total rehabiliteringen av det verdifulle kulturminnet Oslo Børs som opprinnelig ble oppført i 1928.

Rehabiliteringsprosjektet hadde store krav til ivaretagelse av bevaringsverdige arealer og verdier. Gjennom hele rehabiliteringsprosjektet var det stort behov for tett samarbeid med byantikvaren, total entreprenør, byggherre og arkitekt.

De bygningsmessige tiltakene som ble gjort i bygget var nødvendig vedlikehold med erstatning /reparasjoner. Samt komplett utskiftning av utdaterte tekniske løsninger, installasjoner og ikke-originalt interiør. Videre skulle det tilrettelegges for flere arbeidsplasser, fellesarealer med kantine, utvidelse av møterom, stillerom, garderobe fasiliteter med dusj og toaletter.

Modulvegger Oslo AS hadde ansvar for alt av tømrer arbeid, i tillegg til kontor innredning og lyd absorberende tiltak. Alle som var delaktig i prosessen fikk en god utfordring med kvalitet i fokus.

Ombygging av atriet til kantine

Det rektangulære gårdsrommet ble ombygget i 1985. Rommet ble lukket med glasstak og innvendig glass himling og det ble plassert såkalte seremoni balkonger i alle 4 hjørner.
Atrium ble under rehabiliteringen omgjort til kantine, med grønne lunger og nytt terrazzo gulv. Vegger og vinduer er rehabilitert etter antikvariske prinsipper.

De 4 ikoniske seremoni balkongene ble omgjort til en seremoni bru som strekker seg i hele bredden. Seremoni bruen er selve kronen i bygget og er bygget av eksklusive produkter i eik.

Vi takker KLIMA OG BYGG AS for  oppdraget og et godt samarbeidet.