Follestad Næringspark

Arkitekt: Arkitektkontoret K16
Byggherre: Haucon
Oppdragsgiver: POB Entreprenør AS
Leietaker: Haucon
Prosjektleder: Henning Scheele

Produkter vi har levert til dette prosjektet: