Bilde kontorer Troms Byggmontering

Troms Byggmontering AS blir en del av Modulvegger-gruppen.

Modulvegger-gruppen ønsker å sikre sin markedsposisjon i Troms regionen, en region med positiv utvikling og et økende antall prosjekter.

Starka AS som eier Modulvegger-gruppen har derfor kjøpt 30% av aksjene i Troms Byggmontering og det er inngått avtale om overtakelse av resterende 70% av aksjene de nærmeste årene.

Troms Byggmontering er en veldreven virksomhet som ble stiftet i 2003, de er spesialiserte på innrednings og tømmerarbeid i næringsbygg.  De har 30 ansatte hvorav 5 prosjektledere og 25 montører. Troms Byggmontering har i mange år vært en god forhandler av vår fabrikk på Åmot og nå gleder oss vi oss til et enda tettere samarbeid.

Troms Byggmontering – en del av modulvegger-gruppen